Skip to main content

Laisvės gynėjų diena

Laisvė ypatingai svarbi kiekvienam žmogui ir kiekvienai tautai. Daugelis karų, nesutarimų, ginčų kildavo ir tebekyla dėl noro apriboti ar visiškai panaikinti laisvę. Netekti laisvės – netekti savęs, savojo balso, galimybės augti ir tobulėti. Lietuvių tautos laisvė išpirkta tauriausių Lietuvos žemės vaikų gyvybėmis. Mes šiandien lenkiame prieš juos galvas ir, gėrėdamiesi jų žygiais, visam pasauliui skelbiame: niekada nebevergausime ir visomis jėgomis ginsime Tėvynės laisvę.Tikrąjį lietuvių tautos ryžtą ir pasiaukojimą parodė 1991 m. Sausio 13-osios įvykiai. Jie pareikalavo nemažai aukų: apie 700 žmonių buvo sužeisti, 14 žuvo. Dėl jų mes kiekvieną Sausio 13-ąją keliame vėliavas su juodu kaspinu, dėl jų mes negalime pavargti kalbėti apie didelę laisvės kainą, dėl jų, dėl Lietuvos ateities mes nuolat primename ateinančioms kartoms, kad tą iškovotą laisvę reikia saugoti, gerbti, kad dėl jos reikia kovoti. Todėl kasmet vis daugiau langų šviečia atminimo žvakelėmis, nes vis daugiau žmonių, įstaigų ir organizacijų įsijungia į jautrią akciją “Atmintis gyva, nes liudija”. Kasmet vis labiau norisi įprasminti laisvės kelią ir neleisti pamiršti, kad jis pažymėtas žmonių krauju, todėl įvairūs renginiai organizuojami šia atmintiną dieną. Vienas jų – pagarbos bėgimas “Gyvybės ir mirties keliu”.

Alytaus profesinio rengimo centras šiais metais, kaip ir kasmet, degino žvakutes languose. Uždegėme apie 1300 žvakučių ir tyliai tamsoje pagerbėme žuvusius už laisvę. Pirmosios pamokos metu kalbėjome apie lemtingus Sausio 13-osios įvykius,o daugiau informacijos buvo galima rasti mokyklos bibliotekose veikiančiose parodose. Po pietų visi norintys galėjo dalyvauti jau antrus metus surengtame pagarbos bėgime. 37 bėgimo dalyviai išėjo bėgti vardan tų, kurie paaukojo savo gyvybes dėl Lietuvos ateities ir laisvės. Jie visi gavo atminimo medalius, kurie primins apie parodytą pagarbą ir dėkingumą už tai, kad šiandien laisvai gali rinktis savo gyvenimo kelią ir būti savimi.

Metodininkė

Aušra Jakubėlienė