Skip to main content

Savanoriška veikla

Prienų rajono VVG (vietos veiklos grupė) įgyvendindama teritorinį projektą ,,Nemuno senvagės kultūrinės - turistinės zonos plėtra“ Spalio 17 d. organizavo savanoriško darbo talką Nemuno pakrantėms tvarkyti.

Prie šios savanoriškos talkos mielai prisijungė M. Krupavičiaus žemės ūkio ir verslo skyrius. Nuo pat ryto mūsų skyriaus darbuotojai, mokytojai ir mokiniai ruošėsi darbui. Oras darbui buvo palankus, visa bendruomenė dirbo su gera nuotaika.

Savanoriška veikla – tai žingsnis į geresnį pasaulį. Padarydami ką nors gero, mes patiriame moralinį pasitenkinimą, įgyjame patyrimo įgūdžių.

Svarbiausia mokiniai dalyvaudami savanoriškoje veikloje gali ugdytis dorovines vertybes bei mokytis daryti gerus darbus visuomenei.

Dėkoju visiems dalyvavusiems mūsų mokyklos darbuotojams, mokiniams ir mokytojams.

Atlikti gerą, visuomenei naudingą, savanorišką darbą nesitikint atlygio, tai kilnaus, turtingo žmogaus poelgis.

Socialinė pedagogė Jūratė Gaučienė