Skip to main content

Išrinkti Lietuvos švietimo pagalbos asociacijos (LŠPA) regionų vadovai

Alytaus regionui vadovaus APRC socialinė pedagogė ekspertė Onutė Bernatavičienė.

LŠPA yra nepriklausoma, nepolitinė, pelno nesiekianti, savanoriškumo pagrindu veikianti asociacija, vienijanti asmenis, dirbančius pedagoginį švietėjišką darbą, turinčius pedagoginę patirtį bei išmanančius švietimo pagalbas. Ji vienija mokytojus, Vaiko gerovės specialistus (socialinius pedagogus, specialiuosius pedagogus, logopedus, psichologus, tiflopedagogus), švietimo įstaigų vadovus. Asociacijos veiklos tikslas – vaiko gerovė. (www.socped.lt/).

Sveikiname gerb. kolegę Onutę, laimėjusią LŠPA regionų vadovų rinkimus, linkime jai neišsenkančios energijos, sėkmės edukacinėje veikloje atliekant garbingas, tačiau nelengvas pareigas.

Centro metodinė taryba