Skip to main content

Mokytojų stažuotės Lenkijoje įspūdžiai

Sėkmingai įgyvendinant Leonardo da Vinci mobilumo projektą „Edukologinių idėjų ir technologijų mainai - profesinio tobulėjimo galimybė" Nr. LLP-LdV-VETPRO-2012-LT-0712 š. m. balandžio 29d. Alytaus profesinio rengimo centro profesijos mokytojos Asta Dulskienė ir Vaida Mickevičienė kartu su keturiomis profesijos mokytojomis iš Kauno socialiniu paslaugu ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centro išvyko į vienos savaitės stažuotę Lenkijoje. Mokytojos stažavosi Ryno miestelyje, Ryno pilyje, kurioje nuo 2006 m. rugpjūčio 6 d. įsikūręs viešbutis ir Mozūrijos kongresų ir poilsio centras. Pirmąją dieną mokytojas sutiko viešbučio vadybininkė Dorota ir maloniai aprodė būsimas darbo vietas bei pravedė labai įdomią ekskursiją.

Kadangi mokytojos buvo skirtingų sričių specialistės, todėl praktiką atliko skirtinguose viešbučio departamentuose: viešbučio restorane, restorano virtuvėje bei viešbučio ūkio tarnyboje.

Profesijos mokytoja V. Mickevičienė