Skip to main content

Skelbiamas kasmetinis konkursas „Virtuali kelionė klasėje“

Švietimo informacinių technologijų centras ir UAB „Microsoft Lietuva“, įgyvendindami Informacinių ir komunikacinių technologijų (toliau – IKT) diegimo į bendrąjį lavinimą ir profesinį mokymą 2008–2012 metų strategiją, IKT diegimo į bendrąjį lavinimą ir profesinį mokymą 2008–2012 metų programą, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. ISAK-2530 (Žin., 2008, Nr. 6-220), bei tarp UAB „Microsoft Lietuva“ ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos pasirašytą memorandumą (Nr. SUT-64, 2009 m. kovo 6 d.), numatantį įgyvendinti Lietuvoje „Partneriai mokyme“ programą, skelbia metodinės medžiagos apie IKT taikymo ugdyme konkursą „Virtuali kelionė klasėje“.

Bendrąjį lavinimą teikiantys centro pedagogai kviečiami teikti metodinės medžiagos apie IKT taikymą mokant įvairių dalykų (išskyrus informacinių technologijų kaip atskiro dalyko mokymą) skaitmeninį variantą, kuris turi būti paruoštas naudojant vieną iš dviejų „Virtualios kelionės klasėje“ šablonų:

o         Pamokos, pamokų ciklo, projekto išsamus aprašymas;

o         Pamokos, pamokų ciklo, projekto planas; 

               (šablonus galima parsisiųsti iš svetainės http://metodika.emokykla.lt);