Skip to main content

TOLERANCIJOS DIENA

Lapkričio 15 d. 11 val. Mykolo Krupavičiaus žemės ūkio ir verslo skyriuje vyko Tarptautinės tolerancijos dienai paminėti skirtas renginys, kurį organizavo tolerancijos centro vadovas Rymantas Vitas Sidaravičiaus. Renginyje dalyvavo M. Krupavičiaus žemės ūkio ir verslo skyriaus mokiniai ir mokytojai, Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos bendruomenė, parapijos klebonas Remigijus Veprauskas, seniūno pavaduotoja Sigita Ražanskienė.

Šių metų Tolerancijos dienos simbolis –TOLERANCIJOS GĖLĖ. Gėlė visuomet kelia teigiamas emocijas. Ji dovanojama ne tik draugui ar mylimam žmogui, bet ir tam, kurio galbūt nemėgsti, kuris yra kitoks, bet tu jį toleruoji - priimi tokį, koks jis yra.

Žodis ,,tolerancija“ ir yra pakantumas kitam, kitokiam, gebėjimas gerbti kitą asmenį, kurio įsitikinimai ar nuomonė yra kitokia. Gėlė yra simbolis, sujungiantis skirtingus žmones. M. Krupavičiaus žemės ūkio ir verslo skyriaus mokiniai pristatė savo nupieštas gėles, kuriose buvo išsakytos jų mintys apie toleranciją. Bendrą renginio programą paįvairino Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro trio atliekamos dainos, mokyklos Tolerancijos centro vadovo Rymanto Vito Sidaravičiaus pranešimas, pilietinių iniciatyvų klubo ,, Bendraamžiai “ atstovų skaitoma pasaka ir eilės. Kuo anksčiau mokiniai supras ir žinos tolerancijos žodžio reikšmę, tuo daugiau tolerancijos bus mūsų visuomenėje.

Būkime tolerantiški ne tik šiandien, būkime tolerantiški visada!

Socialinė pedagogė Jūratė Gaučienė