Skip to main content

Pirkimai

 

METALO APDIRBIMO MECHANINIO VALDYMO LABORATORIJOS ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


 

Pirkimo pavadinimas

Projekto „Inžinerinės pramonės sektorinio praktinio mokymo centro įkūrimas Alytaus PRC“ mokomosios metalo apdirbimo programinio valdymo laboratorijos įrangos pirkimas

Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas

Alytaus profesinio rengimo centras (toliau – perkančioji organizacija), įgyvendindamas ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Inžinerinės pramonės sektorinio praktinio mokymo centro įkūrimas Alytaus PRC“, kodas Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-007, numato įsigyti metalo apdirbimo programinio valdymo laboratorijos įrangą.

Metalo apdirbimo programinio valdymo laboratorijoje numatoma įsigyti:

1. Programuojamos (CNC) tekinimo staklės, 1 vnt.

2. Programuojamos (CNC) frezavimo staklės, 1 vnt.

3. Papildoma programavimo ir simuliavimo įranga, 1 komplektas

 

Pirkimo objekto tipas

Prekės

Pirkimo būdas

Atviras konkursas

Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas

Bendra panašių numatomų pirkimų vertė viršija tarptautinio pirkimo vertės ribas 666 390,00 Lt be PVM. LR VPĮ

Patikslinimas 1

Patikslinimas 2

Patikslinimas 3

Patikslinimas 4

Astela


 

Pirkimo pavadinimas

"Mokymai mokymo priemonių rengėjams ir mokymo priemonių talpinimas elektroninėje platformoje"

 

Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas

Alytaus profesinio rengimo centras (toliau – perkančioji organizacija), įgyvendindamas ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Inžinerinės pramonės sektoriaus modulinėms mokymo programoms skirtų mokymo priemonių rengimas ir modulinių mokymo programų išbandymas“, kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-025, numato įsigyti mokymų mokymo priemonių rengėjams ir elektroninės platformos mokymo priemonėms talpinti paslaugas.

1. Elektroninės platformos sukūrimas elektroniniams vadovėliams talpinti:

1.1. Mokomųjų priemonių rengimo įrankis;

1.2. Kalbos redaktorius;

1.3. Vaizdinės mokymo priemonės (2D, 3D);

1.4. Kiti elektroninės platformos moduliai.

2. Mokymo priemonių talpinimas interaktyvioje elektroninėje platformoje.

3. Interaktyvios elektroninės platformos diegimo dokumentas.

4. Interaktyvios elektroninės platformos naudojimo mokomosios programos parengimas.

5.Mokymų organizavimas ir vedimas interaktyvios elektroninės platformos naudotojams (mokytojams, rengiantiems elektroninių vadovėlių medžiagą).

Detali informacija pateikiama pirkimo dokumentų 3 priede (Techninėje specifikacijoje).

 

Pirkimo objekto tipas

Paslaugos

 

Pirkimo būdas

Atviras konkursas

 

Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas

Bendra panašių numatomų pirkimų vertė viršija tarptautinio pirkimo vertės ribas 666 390,00 Lt be PVM. LR VPĮ

Pirkimo dokumentacija

Patikslinimas 1

Patikslinimas 2

Patikslinimas 3

Patikslinimas 4

 


 

Pirkimo pavadinimas

Projekto „Inžinerinės pramonės sektorinio praktinio mokymo centro įkūrimas Alytaus PRC“ elektrotechnikos ir elektronikos ir elektroninių valdymo sistemų mokomųjų laboratorijų įrangos pirkimas

Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas

Alytaus profesinio rengimo centras (toliau – perkančioji organizacija), įgyvendindamas ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Inžinerinės pramonės sektorinio praktinio mokymo centro įkūrimas Alytaus PRC“, kodas Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-007, numato įsigyti elektrotechnikos ir elektronikos ir elektroninių valdymo sistemų mokomųjų laboratorijų įrangą.

 

Elektrotechnikos ir elektronikos laboratorijoje numatoma įsigyti:

1. Elektrotechnikos ir elektronikos pagrindų mokomojo stendo komplektas, 6 kompl.,

2. Elektros grandinių valdymo kontaktoriais komplektas, 2 kompl.,

3. Elektros tiekimo parametrų matavimo stendo komplektas, 2 kompl.,

4. Namo įrangos (apšvietimo, šildymo, vėdinimo, signalizacijos, užtemdymo) valdymo bloko komplektas, 2 kompl.,

5. Servo pavarų valdymo stendo komplektas, 2 kompl.,

6. Žingsninių pavarų valdymo stendo komplektas, 2 kompl.,

7. Elektros variklių bandymo stendo komplektas, 2 kompl.

 

Elektroninių valdymo sistemų laboratorijoje numatoma įsigyti:

1. Elektronikos mokomasis stendas, 1 kompl.,

2. Elektronikos grandinių mokomasis stendas, 1 kompl.,

3. Automobilių elektroninių sistemų valdymo kompiuterizuotas stendas, 1 kompl.

Detali informacija pateikiama pirkimo dokumentų 3 priede (Techninėje specifikacijoje).

Pirkimo objekto tipas

Prekės

Pirkimo būdas

Atviras konkursas

Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas

Bendra panašių numatomų pirkimų vertė viršija tarptautinio pirkimo vertės ribas 666 390,00 Lt be PVM. LR VPĮ

Pirkimo dokumentacija

Patikslinimas 1

Patikslinimas 2

Patikslinimas 3

METALO
APDIRBIMO MECHANINIO VALDYMO LABORATORIJOS ĮRANGOS

TECHNINĖ
SPECIFIKACIJA