Skip to main content

Comenius

PENKTASIS COMENIUS PROJEKTO PARTNERIŲ SUSITIKIMAS ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRE

Šiemet kovo 11-ąją Alytaus PRC bendruomenė minėjo ne tik Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, bet ir pasitiko gausų būrį svečių iš 9 Europos valstybių (Portugalijos, Austrijos, Bulgarijos, Graikijos, Vengrijos, Italijos, Lenkijos, Slovakijos ir Turkijos). Kadangi APRC jau antrus metus dalyvauja tarptautiniame Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės projekte „Kooperatyvus mokymasis naudojant naujausias technologijas- mokiniai tinkle, radijuje ir televizijoje- šiuolaikiškas pedagoginis metodas integruojantis į Europą“, penktasis projekto partnerių susitikimas vyko būtent Alytuje.

http://www.smpf.lt/lt/projektu_dalyviu_ispudziai/penktasis_comenius_projekto_partneriu_susitikimas_alytaus_profesinio_rengimo_centre

 

Alytaus savivaldybėje – svečiai iš devynių šalių

Šiandien Alytaus miesto savivaldybėje lankėsi Comenius projekto „Kooperatyvus mokymasis naudojant naujausias technologijas - mokiniai tinkle, radijuje ir televizijoje - šiuolaikiškas pedagoginis metodas integruojantis į Europą“ dalyviai, atvykę, iš devynių šalių.

http://www.alytusplius.lt/naujienos/alytaus-savivaldyb%C4%97je-%E2%80%93-sve%C4%8Diai-i%C5%A1-devyni%C5%B3-%C5%A1ali%C5%B3

 

Comenius daugiašaliai mokyklų partnerysčių projektai- tai mokyklų bendradarbiavimo projektai, kurie jungia bendrai veiklai mokymo institucijas iš Mokymosi visą gyvenimą programoje dalyvaujančių šalių.

Comenius daugiašalė mokyklų partnerystė – tai bendradarbiavimo projektas, apimantis ne mažiau kaip 3 institucijas iš skirtingų šalių.

Partnerysčių projektų metu bendradarbiaudami su kolegomis iš kitų šalių, pedagogai ir mokiniai turi galimybę pažinti kitas kultūras, tobulinti užsienio kalbų žinias, pasidalinti patirtimi, naujoviškomis mokymo praktikomis.

APRC VYKDOMAS COMENIUS DAUGIAŠALIS PROJEKTAS

Projekto pavadinimas: “Kooperatyvus mokymasis naudojant naujausias technologijas- mokiniai tinkle, radijuje ir televizijoje- naujas pedagoginis metodas integruojantis į Europą”.

Dalyvaujančios šalys: Italija, Ispanija, Graikija, Slovakija, Portugalija, Švedija, Austrija, Turkija, Vengrija, Bulgarija, Lenkija, Lietuva.

Projekto trukmė: 2012- 08-31 iki 2014- 08- 31

Projekto tikslai:

Tikimasi, kad mokiniai:

• Patobulins savo ligvistinius gebėjimus,

• Patobulins savo IT kompetencijas,

• Įsitrauks į skirtingų papročių, tradicijų, kultūrų pažinimą,

• Pagerins pagrindinių Europos kalbų žinias.

Mokytojai vieni iš kitų mokysis kartu dirbdami, susitikdami, keisdamiesi nuomonėmis ir idėjomis. Taip pat mokytojai susipažins su kitų šalių švietimo sistemomis.

Projekto uždaviniai:

• Tobulinti anglų ir rečiau vartojamų Europos kalbų įgūdžius,

• Tobulinti gimtosios kalbos rašymo, skaitymo ir suvokimo gebėjimus,

• Lavinti mokinių suvokimą, kad Europos kultūrinė įvairovė suteikia žinių gausą,

• Mažinti iškrentamumą mokyklose,

• Skatinti komandinio darbo gebėjimus,

• Nagrinėti medijos panaudojimo komunikacines galimybes, jos poveikį ir problemas.

Projekto laukiamas galutinis produktas- internetinė mokinių TV ir radijo stotis. Stotį įdiegs ir kontroliuos mokiniai iš įvairių Europos šalių. Internetine TV, radiju ir garso įrašais bus transliuojami mokinių parengti klipai bei programos, padedant kvalifikuotiems vietos TV darbuotojams.

Programose dėmesys bus sutelkiamas į užsienio kalbas, aplinkos problemas, skirtingų kultūrų ir tradicijų aspektus, teatrą, muziką ir IT įgūdžius.

Projekto veikla:

 

 

Mobilumo tikslas

Šalis, kur vykstama

Data

Atsakingi partneriai

1.

Pradinis susitikimas

-aptarti veiklos terminus,

-sukurti kontrolinę grupę,

-keistis informacija.

Italija

09/2012

Visi

2.

Interneto galimybių, infrastruktūros aptarimas

 

10/2012

Italija, Ispanija, Turkija, Graikija

3.

Paruošta techninės taisyklės ir parametrai klipų
realizavimui.

 

11/2012

Italija, Ispanija, Turkija, Graikija

4.

Paruošti du pirmi TV klipai transliavimui

 

12/2012

Turkija, Vokietija, Portugalija, Vengrija, Austrija

5.

Mokyklų bendruomenė yra informuojama apie naujai sukurtą
produktą.

 

12/2012

Visi

6.

Paruoštas pirmasis klausimynas apie produktą

 

01/2013

Bulgarija, Slovakija, Lenkija, Švedija, Lietuva

7.

Pirmasis klausimynas pristatytas visiems partneriams

 

01/2013

Visi

8.

Klausimyno apdoroti duomenys paruošti, jie bus
transliuojami ir pristatyti internetinėje svetainėje.

 

02/2013

Vokietija, Portugalija, Švedija

9.

Baigtas rezultato pristatymas

Portugalija

03/2013

Visi

10.

Antras TV transliavimas paruoštas, klipai surinkti iš visų
šalių

 

04/2013

Portugalija, Vengrija, Vokietija, Austrija (visu šalių
klipai)

11.

Trečias TV transliavimas paruoštas, klipai surinkti iš
visų šalių

 

05/2013

Portugalija, Vengrija, Vokietija, Austrija (visų šalių
klipai)

12.

Antras klausimynas paruoštas

 

05/2013

Bulgarija, Slovakija, Lenkija, Švedija, Lietuva

13.

Antras klausimynas išdalintas partnerinėms šalims

 

05/2013

Visi

14.

Rezultatai klausimymo apdoroti, paruošti transliavimui ir
patalpinti internetinėje svetainėje

 

05/2013

Vokietija, Portugalija, Švedija

15.

Pirmųjų metų baigiamasis susitikimas

Ispanija

06/2013

Visi

16.

Antrųjų metų pradžios susitikimas

Vengrija

09/2013

Visi

17.

Trečias TV transliavimas paruoštas, klipai surinkti iš
partnerių

 

10/2013

Turkija, Vengrija, Graikija, Austrija (visų šalių klipai)

18.

Ketvirtas TV transliavimas paruoštas, klipai surinkti iš
partnerių

 

12/2013

Turkija, Vengrija, Graikija, Austrija (visų šalių klipai)

19.

Trečias klausimynas paruoštas

 

01/2014

Bulgarija, Slovakija, Lenkija, Lietuva, Švedija

20.

Trečias klausimynas išdalintas visiems dalyviams

 

01/2014

Visi

21.

Rezultatai klausimymo apdoroti, paruošti transliavimui ir
patalpinti internetinėje svetainėje

 

01/2014

Vokietija, Portugalija, Švedija

22.

Rezultatų aptarimas, klipai pristatomi mokyklos
bendruomenei, švietimo atstovams

Lietuva

03/2014

Visi

23.

Penktas TV transliavimas paruoštas, surinkti klipai iš
partnerių

 

03/2014

Turkija, Vengrija, Graikija, Austrija (visų klipai)

24.

Ketvirtas klausimynas paruoštas

 

04/2014

Bulgarija, Slovakija, Lenkija, Švedija, Lietuva

25.

Ketvirtas klausimynas išdalintas visiems partneriams

 

05/2014

Visi

26.

Rezultatai klausimymo apdoroti, paruošti transliavimui ir
patalpinti internetinėje svetainėje

 

05/2014

Vokietija, Portugalija, Švedija

27.

Baigiamasis susitikimas

Italija

05/2014

Visi

 

TREČIASIS COMENIUS PROJEKTO PARTNERIŲ SUSITIKIMAS VENGRIJOJE

Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės projektas startuoja

 

Mokinių kūryba Comenius projekte

 

Alytaus PRC- tarptautinio Comenius projekto partneris

 

Comenius projekto pirmasis vizitas

 

Renginys mokykloje- Comenius- tarptautiškumas su kokybės ženklu

 

Įspūdžiai iš Comenius savaitės sklaidos renginio

 

Projekto partnerių susitikimas Gran Kanarijoje

 

Alytaus PRC- tarptautinio Comenius projekto partneris (publikuota Alytaus naujienose)