Skip to main content

Stojantiesiems

KODĖL VERTA RINKTIS PROFESINĮ MOKYMĄ?

NEMOKAMAS MOKSLAS IR STIPENDIJA. Visi, kurie siekia įgyti pirmą profesiją, už mokymąsi profesinėje mokykloje nemoka! Pirmą kartą besimokantys, labai gerai lankantys pamokas ir pažangūs mokiniai kas mėnesį gali gauti iki 29 eurų stipendiją. Stipendijos dydis nustatomas pagal mokymosi rezultatus. Ypač gerai besimokantys, aktyviai dalyvaujantys mokyklos veikloje mokiniai, įvairių konkursų laureatai turi teisę gauti vienkartinę skatinamąją stipendiją.

SPECIALYBĖ - PER TRUMPESNĮ LAIKĄ. Baigusiems 10 klasių mokslas trunka trejus metus: gimnazijos skyriuje baigia 11-12 klases, išlaiko brandos egzaminus ir gauna brandos atestatą, taip pat kartu mokosi ir profesijos dalykų, kuriuos užbaigia trečiaisiais mokymosi metais. Taigi, per trejus metus sėkmingai įgyjamas vidurinis išsilavinimas ir specialybė. Vos 19 metų turintys absolventai jau gali sėkmingai konkuruoti darbo rinkoje ir/ar toliau, naudodamiesi lengvatinėmis sąlygomis studijuoti aukštosiose mokyklose. Baigusiems 12 klasių mokslas, priklausomai nuo pasirinktos specialybės, gali trukti 2, 1,5 ar 1 metus.

PRAKTINIS MOKYMAS - REALUS PASIRUOŠIMAS DARBUI. Profesiniame mokyme itin aktualu, jog mokinys būtų tinkamai pasirengęs atlikti konkrečius darbus, turėtų tvirtus praktinius įgūdžius ir galėtų konkuruoti nuolat kintančioje darbo rinkoje. Dėl šios priežasties mokymo procesą sudaro daugiau nei 70 procentų praktinio pobūdžio užsiėmimų. Praktinis mokymas vykdomas centre naudojant modernias mokymo priemonės bei įrangą. Baigiamųjų kursų mokiniai praktikas atlieka pačiose geriausiose regiono įmonėse, įstaigose, organizacijose.

MODERNIOS MOKYMO BAZĖS. Mokiniai mokosi moderniai įrengtuose mokomuosiuose kabinetuose, laboratorijose ir praktinio mokymo dirbtuvėse. Mokymosi aplinka pritaikyta specialiųjų poreikių ir judėjimo negalią turintiems asmenims. Kuriamas inžinerinės pramonės sektorinis mokymo centras aprūpintas šiuolaikinėmis technologijomis – moderni suvirintojo, elektros įrenginių elektromechaniko, metalo apdirbimo staklininko, pramonės mechaniko profesinio mokymo programų infrastruktūra. Aukštą mokymo paslaugų kokybę statybos sektoriuje padeda užtikrinti modernus darbų saugos ir statybos sektorinis mokymo centras. Centruose naudojama įrangos komplektacija pranoksta daugelio aukštųjų mokyklų bei įmonių turimą įrangą. Praktinio mokymo centruose sėkmingai mokosi ne tik Centro mokiniai, bet ir kitų respublikos profesinių mokyklų mokiniai, kvalifikaciją kelia įmonių darbuotojai.
Siekiant užtikrinti aukštą mokymo kokybę, atliekama situacijos darbo rinkoje bei regiono vystymo strategijos analizė, vykdoma profesinio mokymo programų kaita - rengiamos naujos ir nuolat atnaujinamos profesinio mokymo programos, vystomi žmogiškieji ištekliai, kuriama nauja infrastruktūra bei patraukli edukacinė aplinka, įdiegta ir veikia LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus atitinkanti kokybės vadybos sistema.

PRAKTIKA LIETUVOJE IR STAŽUOTĖS UŽSIENIO ĮMONĖSE. Absolventai baigiamąją praktiką atlieka įmonėse. Dažnas atvejis, kai patys darbdaviai ieško profesinėje mokykloje jiems labiausiai reikalingų būsimų darbuotojų. Dėl šios priežastys labiausiai motyvuoti ir gabiausi mokiniai įsidarbina dar mokymosi metu arba iškart susitaria dėl apmokamos praktikos įmonėje galimybių. Centras aktyviai dalyvauja ir įgyvendina ES, nacionalinius ir vietinius projektus. Mokiniai turi galimybę dalyvauti atrankose vykimui į praktines stažuotes užsienyje, kur moderniausiuose ES šalių įmonėse taip pat gali atlikti dviejų-penkių savaičių praktikas, dalyvauti pažintinėse ekskursijose, tobulinti anglų ir kitų kalbų, komunikacinius ir socialinius įgūdžius. Stažuočių užsienyje metu apmokamos visos pragyvenimo, maitinimo, kelionės, kultūrinės programos, užsienio kalbų kursų išlaidos, mokama stipendija ir išduodamas Europass mobilumo dokumentas, įrodantis įgytą mokinio patirtį.

SOCIALINĖS GARANTIJOS. Visiems Centro mokiniams išduodamas mokinio pažymėjimas, suteikiantis viešojo transporto ir kitas lengvatas. 100 proc. kompensuojamos kelionės išlaidos į mokyklą ir atgal 40 km atstumu. Mokiniai aprūpinami mokyklos bendrabučiu – kaina už mėn. 3,47 Eur. Suteikiama galimybė lengvatinėmis sąlygomis įgyti įvairių kategorijų vairuotojo pažymėjimus.

LENGVATOS STOJANT Į AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS. Norėdami tęsti mokymąsi absolventai turi galimybę lengvatinėmis sąlygomis įstoti į giminiškas studijų programas kolegijose ir universitetuose: suteikiami papildomi balai stojant, įskaitomi dalykai, priimama į antrą kursą, mažinamas mokestis už studijas ir pan.