Skip to main content

Savivalda

 

CENTRO TARYBA

Centro tarybos tikslas - atstovauti Alytaus profesinio rengimo centro bendruomenės interesams, sprendžiant Centro strateginius, ugdymo, ūkinės veiklos, materialinio aprūpinimo, finansų, darbo sąlygų gerinimo, veiklos kokybės užtikrinimo ir kitus klausimus bendradarbiaujant su administracija ir kitomis savivaldos institucijomis.

Įstaigos tarybos sudėtis

Eil.Nr. Pavardė,Vardas Deleguotas El.p.,Tel. Nr.
1. Ribinskienė Rita Vyr. profesijos mokytoja –Mokytojų atstovė rita.ribi@gmail.com
2. Ardzevičiūtė Augustina Vizualinės reklamos gamintojo mokymo programos mokinė – Mokinių atstovė auguste.ardzeviciute36@gmail.com mob. 8 628 54 925
3. Grimalauskas Irmantas Profesijos mokytojas –Mokytojų atstovas irmantas.g@aprc.lt
4. Kracnickienė Inga Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Alytaus filialo Kompetencijų vertinimo vadybininkė – Socialinių partnerių atstovė

inga.krasnickiene@cci.lt

tel. (8 315) 73 366, (8 315) 74 033

mob. 8 618 39 096

 

5. Lasionis Darius Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos l. e. p. direktorius – Socialinių partnerių atstovas

darius.lasionis@linpra.lt

mob. 8 679 33 872

 

6. Lopetienė Loreta Tėvų atstovė (Simonos Lopetaitės mama) mob. 8 679 15 402
7. Miglinienė Rima Profesijos mokytoja –Mokytojų atstovė rima.mig@gmail.com
8. Miliauskienė Kristina Tėvų atstovė (Karolio Miliausko mama) mob. 8 620 70 448
9. Pavasarytė Vita Vizualinės reklamos gamintojo mokymo programos mokinė – Mokinių atstovė pavasarytevita@gmail.com
10. Peleckaitė Greta Kirpėjo mokymo programos mokinė – Mokinių atstovė peleckaitegreta@gmail.com
11. Petraška Gintautas Tėvų atstovas (mokinio Pauliaus Petraškos tėvas) mob. 8 610 14 322
12. Pikūnaitė Greta Kirpėjo mokymo programos mokinė – Mokinių atstovė

gretapikunaite002@gmail.com

mob. 8 647 80 526

 

13. Ronkienė Neringa Tėvų atstovė (Ingos Tumasonytės mama) mob. 8 609 18 311
14. Šidlauskaitė Edita Profesijos mokytoja – Mokytojų atstovė edita0329@gmail.com
15. Zailskas Rimvydas Prienų r. savivaldybės administracijos, Švietimo skyriaus vedėjas – Socialinių partnerių atstovas

r.zailskas@prienai.lt

tel. (8 319) 61 138

 

16. Zenevičiūtė Adrė Alytaus m. savivaldybės administracijos, Turto valdymo ir verslo skyriaus vyriausioji specialistė – Socialinių partnerių atstovė

andre.zeneviciene@alytus.lt

tel. (8 315) 55 139

 


Centro tarybos nuostatai


 

MOKYTOJŲ TARYBA

Mokytojų taryba - Alytaus profesinio rengimo centre veikianti savivaldos institucija, mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

Centro mokytojų tarybą sudaro Centro administracija, Centre dirbantys mokytojai, profesijos mokytojai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.


Mokytojų tarybos nuostatai


 

MOKINIŲ TARYBA

Mokinių taryba - demokratiškai išrinkta mokinių savivaldos institucija, vienijanti Centro mokinius. Tai mokinių grupė, svarstanti ir teikianti siūlymus mokyklos tarybai ir administracijai ugdymo proceso tobulinimo, mokyklos vidaus tvarkos bei neformaliojo ugdymo klausimais. Mokinių taryba vadovaujasi LR Švietimo įstatymu ir Alytaus PRC nuostatais. Mokinių tarybą sudaro:

2017 -2018 M.M. MOKINIŲ TARYBA


1. GRETA PIKŪNAITĖ (S22 GR.) – MOKINIŲ TARYBOS PIRMININKĖ,


2. Vita Pavasarytė (P58 gr.) – mokinių tarybos pirmininko pavaduotoja

3. Augustina Ardzevičiūtė (P58 gr.)

4. Agnė Kubričenkaitė (S21 gr.)

5. Paulius Geraltauskas (P68 gr.)

6. Raimonda Lukšaitė (S21 gr.)

7. Silvija Grigaitė (P64gr.)

8. Gabrielė Tarasevičiūtė (S35 gr.)

9. Inga Tumasonytė (S22gr.)

ATSTOVAI CENTRO TARYBOJE

1. Greta Pikūnaitė (S22 gr.)

2. Vita Pavasarytė (P58 gr.)

3. Augustina Ardzevičiūtė (P58 gr.)

4. Gabrielė Tarasevičiūtė (S35 gr.)

 

 

 

 


Mokinių tarybos nuostatai


Andrė Zenevičienė