Skip to main content

Savivalda

 

CENTRO TARYBA

Centro tarybos tikslas - atstovauti Alytaus profesinio rengimo centro bendruomenės interesams, sprendžiant Centro strateginius, ugdymo, ūkinės veiklos, materialinio aprūpinimo, finansų, darbo sąlygų gerinimo, veiklos kokybės užtikrinimo ir kitus klausimus bendradarbiaujant su administracija ir kitomis savivaldos institucijomis.

2014-2016 metų Centro tarybos sudėtis:

Eil. Nr.

Pavardė, vardas

Deleguotas

El. p., telefonas

1.

Jonas Česonis

Socialinių partnerių

[email protected]

831555151

2.

Rimvydas Zailskas

Socialinių partnerių

[email protected]

tel. (8 319)61138

3.

Onutė Tutlienė

Socialinių partnerių

[email protected]

868715257

4.

 

Vida Bazaravičienė

Mokytojų atstovas

[email protected]

5.

 

Irena Aurylienė

Mokytojų atstovas

[email protected]

6.

 

Zita Baziukevičienė

Mokytojų atstovas

[email protected]

7.

 

Irmantas Grimalauskas

Mokytojų atstovas

[email protected]

8.

Rima Miglinienė

Mokytojų atstovas

[email protected]

865617200

9.

 

Jolanta Ručienė

Mokytojų atstovas

[email protected]

10.

 

Cemnolonskis Ignas

Mokinių atstovas P38*

 [email protected]

11.

 

Giedraitytė Kristina

Mokinių
atstovas S11

[email protected]

12.

 

Inesa Butelevičiūtė

Mokinių atstovas P23

[email protected]

13.

 

Giedrius Tumasonis

Mokinių atstovas S99

[email protected]

14.

 

Peleckaitė
Greta

Mokinių atstovas S11

[email protected]ail.com

15.

 

Pavasarytė Vita

Mokinių atstovas P58

[email protected]

16.

Rūta Mažeikienė

Tėvų atstovas (PP), P29 gr., mokinio mama

Likiškėlių pagr. m-klos bibliotekininkė Tel.

862276543

17.

Natalija Loseva

S99 gr. mokinio Martyno Pilvelio mama

867126390

18.

Rūta Ludavičienė

P49 gr. mokinės Karolinos Ludavičiūtės  mama

Tel. 860419029

19.

Alma Lanauskienė

Tėvų atstovas (PP), P29 gr. Mokinio Eimanto Palažajos
globėja

Alytaus apskr.. vyr. PK, mob. 867193210

20.

Danguolė Balčiūnienė

Tėvų atstovas, S13 gr. mokinės Gabijos Balčiūnaitės mama

Dzūkijos  pagrindinė
mokykla

Tel. 867104863

[email protected]


Centro tarybos nuostatai


 

MOKYTOJŲ TARYBA

Mokytojų taryba - Alytaus profesinio rengimo centre veikianti savivaldos institucija, mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

Centro mokytojų tarybą sudaro Centro administracija, Centre dirbantys mokytojai, profesijos mokytojai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.


Mokytojų tarybos nuostatai


 

MOKINIŲ TARYBA

Mokinių taryba - demokratiškai išrinkta mokinių savivaldos institucija, vienijanti Centro mokinius. Tai mokinių grupė, svarstanti ir teikianti siūlymus mokyklos tarybai ir administracijai ugdymo proceso tobulinimo, mokyklos vidaus tvarkos bei neformaliojo ugdymo klausimais. Mokinių taryba vadovaujasi LR Švietimo įstatymu ir Alytaus PRC nuostatais. Mokinių tarybą sudaro:

2016 -2017 M.M. MOKINIŲ TARYBA

 

1. GRETA PELECKAITĖ (S11 GR.) – MOKINIŲ TARYBOS PIRMININKĖ,

2. Greta Pikūnaitė ( S22 gr.) – mokinių tarybos pirmininko pavaduotoja

3. Vita Pavasarytė ( P58 gr.) - mokinių tarybos sekretorė

4. Augustina Ardzevičiūtė (P58 gr.)

5. Rasa Jakimonytė (P58 gr.)

6. Paulius Geraltauskas (P68 gr.)

7. Eimantas Petkus (P67 gr.)

8. Silvija Grigaitė (P64gr.)

9. Odeta Čerpickaitė (S20 gr.)

10. Inga Tumasonytė (S22gr.)

11. Rytis Navickas (P68* gr.)

 

 

ATSTOVAI CENTRO TARYBOJE

1. Greta Peleckaitė ( S11 gr.)

2. Vita Pavasarytė ( P58 gr.)

3. Augustina Ardzevičiūtė ( P58 gr.)

4. Greta Pikūnaitė ( S22 gr.)

 

 


Mokinių tarybos nuostatai