Skip to main content

Biblioteka

Biblioteka-informacinis centras

Šiuolaikinė biblioteka yra tiesioginė ugdymo proceso dalyvė. Drauge su mokytojais biblioteka ugdo mokinių socialinius, komunikacinius, informacinius gebėjimus, teikia pagalbą rengiant projektus, konsultuoja ir informuoja, kaip tinkamai pasinaudoti bibliotekos fondu. Centro bibliotekos fondą sudaro per 70 tūkstančių įvairaus pobūdžio dokumentų (tai ir knygos, ir natos, kartografiniai leidiniai, vadovėliai bei laikmenos, perteikiančios informaciją garsiniais, regimaisiais, vaizdiniais perteikimo būdais). Biblioteka yra vienas struktūrinis Centro padalinys, tačiau ji yra išskirstyta į kelias bibliotekas, kurios yra įsikūrusios atskiruose skyriuose:

 

• Pramonės ir prekybos skyriaus biblioteka (Putinų g. 40)

• Statybos technologijų ir verslo skyriaus biblioteka (A. Jonyno g. 12A);

• Paslaugų verslo skyriaus biblioteka (A. Sakalausko g. 10);

• Mykolo Krupavičiaus žemės ūkio ir verslo skyriaus biblioteka (Klevų g. 10, Balbieriškis);

 

Kiekvienoje bibliotekoje, atsižvelgiant į profesinio mokymo programas, komplektuojamas skirtingas fondas, reikalingas skirtingoms specialybėms ruošti. Atsižvelgiant į poreikius kiekviena biblioteka komplektuoja ir bendrojo lavinimo vadovėlių bei mokymo priemonių fondus.

Nuo 2009 metų centro bibliotekos dokumentų fondas tvarkomas naudojant informacinę sistemą MOBIS. Vyksta intensyvus senųjų knygų, kitų laikmenų rekatalogavimas. Nuo 2012 m. visose bibliotekose lankytojai aptarnaujami automatizuotai.

Centro bibliotekoje aptarnaujama visa centro bendruomenė, nepriklausomai, kokiame skyriuje mokomasi ar dirbama.

Geros mokymo programos pagrindas - gerai sukomplektuota ir veikli biblioteka. Centro bibliotekos pagrindiniai vartotojai – mokytojai ir mokiniai, todėl labai svarbu, kad fondai būtų komplektuojami atsižvelgiant į bendruomenės poreikius, mokomų specialybių specifiką, inovacijas, technologines ir ugdymo naujoves. Bibliotekai yra svarbi visų bendruomenės narių nuomonė, pageidavimai, profesionalus požiūris i dokumentų fondo turinį. Todėl, stengiantis kuo geriau patenkinti mokytojų ir mokinių poreikius, kviečiame teikti pasiūlymus naujo literatūros užsakymui. Knygų užsakymo kortelę galima pateikti elektroniniu paštu bibliotekos vedėjai arba skyriaus bibliotekininkui.

 

Dokumentų užsakymo kortelė

FailaiDydis
Vadoveliu_tvarka.pdf131.08 KB