Skip to main content

Mokytojų tarybos posėdis

2009 m. rugpjūčio 31 d. 9.00 val. Statybos technologijų ir verslo skyriaus didžiojoje salėje, A. Jonyno g. 12, Alytus, vyks mokytojų tarybos posėdis Posėdžio darbotvarkė: 1.2008-2009 m. m. ugdymo rezultatų aptarimas. Pranešėjas direktoriaus pavaduotojas ugdymui Juozas Karkauskas

2.Dėl 2009–2010 m. m. veiklos prioritetų. Pranešėjas direktorius Vytautas Zubras

3.Dėl mokytojų tarybos 2010 m. veiklos programos projekto. Pranešėjas direktorius Vytautas Zubras

4.Dėl mokinių individualių mokymosi programų Pranešėja gimnazijos skyriaus vedėja Julija Augutytė

5.Dėl metodinio darbo ataskaitos, mokytojų ir vadovų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų ir krypčių. Pranešėja metodininkė Aldona Zubrickienė Direktorius Vytautas Zubras