Skip to main content

Priėmimas 2017

Asmenų, pageidaujančių įgyti pirmąją kvalifikaciją, priėmimas vykdomas per LAMA BPO informacinę sistemą nuo 2017 m. birželio 1 d.

 

Stojančiųjų prašymų priimti mokytis teikimas per LAMA BPO informacinę sistemą, konsultavimas ir informavimas apie bendrojo priėmimo vykdymą teikiamas Pramonės ir prekybos skyriuje, Putinų g. 40, I korpuse, 113 kab. pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17 val., penktadieniais – nuo 8.00 iki 15.45 val.. Informacija telefonu – 8 612 75 270.

 

2017 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS TERMINAI:

Veiksmai Data

Pagrindinio priėmimo prašymų priimti mokytis į programas, skirtas pirmai kvalifikacijai įgyti, registravimas. Mokymosi pasiekimus liudijančių ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje

2017 m. birželio 1 d. – 2017 m. rugpjūčio 18 d.

Pagrindinio priėmimo siūlymų mokytis paskelbimas

iki 2017 m. rugpjūčio 24 d.

Pagrindinio priėmimo sutarčių su stojančiaisiais sudarymas profesinio mokymo įstaigose

2017 m. rugpjūčio 25 d. – 2017 m. rugpjūčio 30 d.

Likusių laisvų vietų paskelbimas

2017 m. rugpjūčio 31 d.

Papildomo priėmimo prašymų priimti mokytis į programas, skirtas pirmai kvalifikacijai įgyti, registravimas. Mokymosi pasiekimus liudijančių ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje

2017 m. rugpjūčio 31 d. – 2017 m. rugsėjo 6 d.

Papildomo priėmimo siūlymų mokytis paskelbimas

iki 2017 m. rugsėjo 11 d.

Papildomo priėmimo sutarčių su stojančiaisiais sudarymas profesinio mokymo įstaigose

2017 m. rugsėjo 12 d. – 2017 m. rugsėjo 15 d.

 

ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ ĮGYTI PIRMĄJĄ KVALIFIKACIJĄ, PRIĖMIMO Į ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRĄ TVARKOS APRAŠASSUTARTIES PASIRAŠYMO METU PATEIKIAMI ŠIE DOKUMENTAI: 

• Išsilavinimo dokumentas (originalas);

• Sveikatos pažyma (086/a forma) ir (027-1/a forma – asmenims iki 18 m.);

• Trys nuotraukos dokumentams (3x4);

Asmens dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė).

Užsieniečiai – dokumentus, patvirtinančius jų teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

Asmenys, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas priimami pateikę aukščiau išvardytus dokumentus ir atitinkamą(-us) dokumentą(-us):

- pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos pažymą dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių;

- gydytojo oftalmologo regėjimo būklės įvertinimą, jei asmuo turi regėjimo sutrikimų;

- gydytojo surdologo klausos įvertinimą su klausos tonine audiograma, jei asmuo turi klausos sutrikimų;

- fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo ir (ar) gydytojo ortopedo ir (ar) gydytojo neurologo fizinės ir judėjimo būklės įvertinimą, jei asmuo turi fizinių ir judėjimo sutrikimų;

- gydytojo psichiatro įvertinimą ir rekomendaciją, jei asmuo turi elgesio ir (ar) emocijų sutrikimų;

- jei asmuo serga lėtine liga, – sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų rekomendaciją.

 

ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2004 M. BIRŽELIO 25 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-1019 „DĖL PRIĖMIMO Į VALSTYBINĘ IR SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLĄ, PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGĄ BENDRŲJŲ KRITERIJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO’’ PAKEITIMO

ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2004 M. BIRŽELIO 25 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-1019 „DĖL PRIĖMIMO Į VALSTYBINĘ IR SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO, PROFESINĘ MOKYKLĄ BENDRŲJŲ KRITERIJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2004 M. BIRŽELIO 25 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-1019 „DĖL PRIĖMIMO Į VALSTYBINĘ IR SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO, PROFESINĘ MOKYKLĄ BENDRŲJŲ KRITERIJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

ĮSAKYMAS DĖL PRIĖMIMO Į VALSTYBINĘ IR SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO, PROFESINĘ MOKYKLĄ BENDRŲJŲ KRITERIJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO