Skip to main content

Konferencija „Tarptautinių stažuočių patirties sklaida“

Birželio 4 d. centre įvyko konferencija „Tarptautinių stažuočių patirties sklaida“.
Konferencijoje pasidalinta patirtimi, kaip mūsų ugdymo institucijoje vykdoma mokymosi visą gyvenimą programa. Konferencijoje dalyvavo Kauno Žemės ūkio universiteto atstovės R.Mičiulienė, profesinės pedagogikos ir psichologijos katedros dėstytoja, ir Daiva Vaišnorienė, LŽŪU nuotolinio mokymo studijos administratorė. Viešnios papasakojo apie vieną iš mokymosi visą gyvenimą formų - apie pedagogų galimybę tęsti edukologines studijas LŽŪU magistrantūros studijų programoje.
Mobilumo projektų sklaidą atliko šešiolika centro profesijos mokytojų, europinių stažuočių dalyvių, kurie šiais metais dalyvavo Leonardo da Vinci mobilumo projektuose. Su susidomėjimu buvo išklausyti pranešimai apie paslaugų asmenims organizavimą Prancūzijoje ir Lenkijoje, apie IKT kompetencijų ugdymą Norvegijoje ir Turkijoje, E-mokymosi organizavimą Italijoje ir Turkijoje, apie elektrotechnikos specialybių specialistų ruošimą Škotijoje ir Slovakijoje.
Kodėl projektų sklaida yra svarbi?
Projektai baigiasi, o rezultatai išlieka. Profesijos mokytojai pasidalino mintimis, apie sustiprėjusius profesinius įgūdžius, Europos profesinių mokyklų novatoriškus darbo metodus. Tikimės, kad konferencijos metu pedagogai pasisėmė idėjų naujiems būsimiems projektams, o įgyta patirtis bus sėkmingai panaudota ugdant būsimuosius specialistus Alytaus profesinio rengimo centre.